Vad det betyder och innebär

SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring.

Alla uppfödare och medlemmar inom SVERAK ska – förutom övriga lagar och regler – följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En SVERAK-diplomerad uppfödare ska även ha visat att den har en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

SVERAK-diplomerad kattuppfödare är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare ska verka positivt i den andan.

 

Kattuppfödning är förenat med stort ansvar!

Varje SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig att följa, och hålla sig kontinuerligt uppdaterad om förändringar rörande

 

SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig även att till avel endast använda katter som

Samt att…